Tin tức sự kiện

SƠ KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM; PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CHỦ YẾU 6 THÁNG CUỐI NĂM 2023 XÃ QUANG LỊCH
SƠ KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM; PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CHỦ YẾU 6 THÁNG CUỐI NĂM 2023 XÃ QUANG LỊCH
14/07/2023
Chiều ngày 13/7/2023 tại Hội trường UBND xã Quang Lịch, Thường trực Đảng ủy xã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 với sự có mặt của 40 đại biểu về dự. Hội nghị được nghe đồng chí Trần Thị Lan - Phó BT TT Đảng ủy thay mặt cho TTĐ thông qua taonf văn báo cáo sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Hội nghị cũng được nghe một số ý kiến tham gia tích cực trong công tác xây dựng Đảng về những kết quả đã đạt được trong 6 tháng qua và chỉ ra những hạn chế cần khắc phục trong 6 tháng cuối năm, phấn đấu năm 2023 Đảng Bộ xã Quang Lịch đạt được những kết quả tốt đẹp. Cũng tại Hội nghị lần này các đại biểu được nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo rất tâm huyết của đồng chí Nguyễn Hữu Liêm - Bí thư BCH Đảng bộ xã. Bài phát biểu đồng chí đã nhấn mạnh: công tác xây dựng Đảng cần phải phát huy tính tiền phong gương mẫu, thấm nhuần đạo đức Cách mạng, nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất trong Đảng, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh. Kết thúc bài phát biểu đồng chí Nguyễn Hữu Liêm đã mượn lời của đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu tại Đại Hội lần thứ XIII của Đảng về xây dựng cán bộ "6 dám" hiện nay là: " dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn thử thách và quyết liệt trong hành động vì lợi ích chung" gắn liền với việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
SƠ KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM; PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CHỦ YẾU 6 THÁNG CUỐI NĂM 2023 XÃ QUANG LỊCH
SƠ KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM; PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CHỦ YẾU 6 THÁNG CUỐI NĂM 2023 XÃ QUANG LỊCH
14/07/2023
Chiều ngày 13/7/2023 tại Hội trường UBND xã Quang Lịch, Thường trực Đảng ủy xã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 với sự có mặt của 40 đại biểu về dự. Hội nghị được nghe đồng chí Trần Thị Lan - Phó BT TT Đảng ủy thay mặt cho TTĐ thông qua taonf văn báo cáo sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Hội nghị cũng được nghe một số ý kiến tham gia tích cực trong công tác xây dựng Đảng về những kết quả đã đạt được trong 6 tháng qua và chỉ ra những hạn chế cần khắc phục trong 6 tháng cuối năm, phấn đấu năm 2023 Đảng Bộ xã Quang Lịch đạt được những kết quả tốt đẹp. Cũng tại Hội nghị lần này các đại biểu được nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo rất tâm huyết của đồng chí Nguyễn Hữu Liêm - Bí thư BCH Đảng bộ xã. Bài phát biểu đồng chí đã nhấn mạnh: công tác xây dựng Đảng cần phải phát huy tính tiền phong gương mẫu, thấm nhuần đạo đức Cách mạng, nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất trong Đảng, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh. Kết thúc bài phát biểu đồng chí Nguyễn Hữu Liêm đã mượn lời của đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu tại Đại Hội lần thứ XIII của Đảng về xây dựng cán bộ "6 dám" hiện nay là: " dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn thử thách và quyết liệt trong hành động vì lợi ích chung" gắn liền với việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
about

GIỚI THIỆU VỀ XÃ QUANG LỊCH

Xã Quang Lịch nằm ở phía Bắchuyện Kiến xương, với tổng diện tích tự nhiên là 448ha, với 1897 hộ, 5497 nhân khẩu, được chia thành 5 thôn. 
Phía Đông giáp xã Thanh Tân huyện Kiến Xương.
- Phía Tây  giáp xã Vũ Quý huyện Kiến Xương 
- Phía Nam giáp xã Hòa Bình huyện Kiến Xương.
- Phía Bắc giáp xã Vũ An, Vũ Lễ huyện Kiến Xương